Lånereglar

Alle som bur i Noreg har rett til å låne bøker og anna materiale gratis frå Høyanger bibliotek.

Du må registrere deg som lånar og få lånekort for å låne. Dersom du har nasjonalt lånekort frå eit anna bibliotek, kan du stikke innom oss for å knyte kortet til Høyanger bibliotek, slik at du kan låne frå oss.

Barn under ungdomsskulealder må ha underskrift frå føresette for å få lånekort.

Lånarar har rett til

Du kan låne heim alt i samlinga vår, og om du ynskjer å låne noko som er utlånt, kan vi setje deg på venteliste. Bøker, filmar og anna materiale vi ikkje har i eiga samling, kan i dei fleste tilfelle lånast inn frå andre bibliotek. Då gjeld eigarbiblioteket sine reglar.

Lånarar har plikt til

  • Du må melde frå til biblioteket ved adresseendring.
  • Utlånt materiale som ikkje er levert tilbake vert purra etter forfall. Lånaren må betale gebyr for purringa. (Barn under 16 år betalar ikkje for første purring.)
  • Som lånar er du ansvarleg for alt lånt materiale. Øydelagde eller bortkome materiale må erstattast.
  • Dersom du ikkje held dei fastsette utlånsreglane, kan du miste retten til å låne for ei tid.

Lånetid

  • Bøker, lydbøker og digikort – 4 veker
  • Tidsskrift, musikk, tv-seriar og dataspel – 2 veker
  • Film – 1 veke

Du kan forlenge lånetida dersom det ikkje er venteliste. Ring, send e-post, kom til biblioteket eller logg deg inn på mine sider (hoyanger.bib.no eller via bibliotekets app Bibliofil) for å fornye lån.

 

Ved å halde fram med å bruke denne nettstaden, gir du samtykke til vår bruk av informasjonskapslar (cookies). Meir informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close